Archiwum kategorii: Nowości produktowe

W najnowszej wersji platformy zostały wprowadzone zmiany mające na celu ułatwienie korzystania z systemu przez Trenerów. Wprowadzono możliwość „Resetowania” rozgrywki, w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z łączem. Rozgrywka automatycznie zapisuje się w ostatnim punkcie, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego rozgrywania tych samych etapów. Ponadto w najnowszej wersji istnieje możliwość „Wyrzucenia” gracza, jeśli np. jakiś uczeń musiał opuścić grę, a chcemy kontynuować rozgrywkę bez zbędnej zwłoki. W celu powiększenie komfortu dla Trenerów w konsoli wprowadzono możliwość usuwania z informacji o rozgrywkach, danych dotyczących rozgrywek historycznych, jak i w przygotowaniu. Ma to na celu utrzymanie przejrzystości informacji wyświetlanych w systemie. Posiadaczy licencji na gry PROCeed zachęcamy do korzystania. Mamy nadzieję, że to jeszcze bardziej ułatwi i uprzyjemni korzystanie z naszej platformy. Sorry, the content is available only in Polish

Na Morzu Bałtyckim dochodzi do poważnego pożaru na pokładzie statku pasażerskiego Fire Sparrow, w związku z tym niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja wszystkich pasażerów i załogi. W grze gracze mają za zadanie nie tylko jak najszybsze przetransportowanie poszkodowanych na ląd, ale zapewnienie im niezbędnej opieki medycznej, a także miejsc tymczasowego kwaterunku. Gra została skonstruowana w wersji dwujęzycznej. Cechy szkolenia: • zróżnicowanie wariantów zakończenia i przebiegu gry zależne od decyzji podjętych przez członków zespołów • dynamiczna wizualizacja przebiegu rozgrywki • zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem • zwiększenie poziomu trudności rozgrywki poprzez wprowadzenie szeregu zdarzeń i problemów pobocznych • tworzenie szczegółowych raportów z przebiegu szkolenia oraz ocena uczestnika • ocena skuteczności rozgrywki Sorry, the content is available only in Polish

W dniu 18 września 2014 roku, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, odbyły się warsztaty organizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego. W ramach spotkania firma ITTI zaprezentowała działanie platformy PROCeed. Demonstracja polegała na rozegraniu dwóch równoległych sesji symulacyjnej gry decyzyjnej „Epidemia”. Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem PROCeed skutkowało dyskusją nad istotą i implementacją naszego innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Warsztaty zamknięto krótką ankietą oraz podsumowaniem dotychczas osiągniętych efektów nad pracą w środowisku decyzyjnych gier symulacyjnych.

Zapoznaj się z założeniami systemu PROCeed i dowiedz się dlaczego warto skorzystać z naszego innowacyjnego rozwiązania. O środowisku PROCeed opowiadają specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dowiedz się więcej

Na terenie województwa wielkopolskiego, w pobliżu Poznania oraz w samym mieście, pojawiają się pojedyncze ogniska zachowań na grypę spowodowaną zmutowanym wirusem AH1N1. Z czasem liczba chorujących zwiększa się w sposób niekontrolowany, co grozi wybuchem epidemii na skalę całego województwa. W rezultacie zaczyna brakować miejsc w szpitalach oraz odpowiednich leków. Władze wszystkich szczebli podejmują niezbędne kroki, aby zminimalizować skutki panującej choroby, m.in. zarządzając kwarantannę chorych, realizując odpowiednią politykę informacyjną czy zarządzając dostępnymi siłami i środkami. W grze Epidemia gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, trzech zespołów miejskich oraz dwóch zespołów gminnych z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 220 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i w konsekwencji wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia: zróżnicowanie wariantów zakończenia i przebiegu gry zależne od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego dynamiczna wizualizacja przebiegu rozgrywki zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem…

Dowiedz się więcej

Opis aplikacji: Wysoki stan Warty w jej górnym biegu wymusza zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku.Warta występuje z brzegów, powodując powódź na terenie doliny pyzdersko-konińskiej. Skutkami powodzi są podtopienia okolicznych terenów, problemy komunikacyjne, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, pojawianie się plagi owadów i gryzoni, konieczność ewakuacji ludzi oraz zwierząt i zagrożenie ich życia. Zespoły zarządzania kryzysowego podejmują działania, aby opanować sytuację i zminimalizować straty spowodowane powodzią. Gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dwóch zespołów szczebla powiatowego oraz trzech zespołów szczebla gminnego z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 100 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i, w konsekwencji, wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia: zróżnicowanie wariantów zakończenia gry, zależnie od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego, zobrazowanie sytuacji powodziowej na cyfrowych mapach terenu, zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględnienie wpływu powodzi na obiekty środowiska (np. liczbę zalanych budynków w…

Dowiedz się więcej

Description: At railroad crossing in Kobylnica near Poznan a bus collides with freight train. The participants of the collision are: bus driver, 25 passengers and engine driver. Railway and train services conduct actions regarding life protection of the wounded, securing the accident place and reparation.  The effects of the crash are: substantially damaged bus, derailment of the train and damage to its freight, chemical spill, destruction of the railway infrastructure, death of two people, many people injured, railroad blockage and train traffic disruption. The players impersonate: Movement Dispatcher, Line Dispatcher and Dispatcher in the Railways Department.  The aim is to solve more than 20 problems by making right decisions and as a consequence, selecting  appropriate management options. Features of the training: diversity of the end game options, depending on the decisions made by the members of the Railways Department, train crash visualization on digital, topographic maps, resources management in order…

Dowiedz się więcej

7/7