Gra symulacyjna – Powódź w województwie wielkopolskim

Opis aplikacji:

Wysoki stan Warty w jej górnym biegu wymusza zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku.Warta występuje z brzegów, powodując powódź na terenie doliny pyzdersko-konińskiej. Skutkami powodzi są podtopienia okolicznych terenów, problemy komunikacyjne, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, pojawianie się plagi owadów i gryzoni, konieczność ewakuacji ludzi oraz zwierząt i zagrożenie ich życia. Zespoły zarządzania kryzysowego podejmują działania, aby opanować sytuację i zminimalizować straty spowodowane powodzią.

Gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dwóch zespołów szczebla powiatowego oraz trzech zespołów szczebla gminnego z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 100 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i, w konsekwencji, wybór odpowiedniej opcji postępowania.

powodz_PROCeed

Cechy szkolenia:

 • zróżnicowanie wariantów zakończenia gry, zależnie od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego,
 • zobrazowanie sytuacji powodziowej na cyfrowych mapach terenu,
 • zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • uwzględnienie wpływu powodzi na obiekty środowiska (np. liczbę zalanych budynków w miejscowości, liczbę ofiar, liczbę padniętych zwierząt, zagrożenie dla autostrady A2),
 • zwiększenie poziomu trudności rozgrywki poprzez wprowadzenie szeregu zdarzeń i wątków pobocznych,
 • wizualizacja sytuacji powodziowej w tym m.in. zmieniającego się poziomu rzeki, przerywanie wałów przeciwpowodziowych, wyłączenie z gry zalanych terenów (obszarów zabudowanych, dróg budynków, obiektów kluczowych),
 • generowanie szczegółowego raportu z przebiegu szkolenia oraz ocena uczestnika uwzględniająca poziom zgodności jego postępowania z obowiązującymi procedurami i planami.

powodz_PROCeed_banner

Podstawy działania:

 • wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego,
 • wojewódzkie, powiatowe i gminne plany ochrony przeciwpowodziowej, dostępne bazy sił i środków, mapy zagrożenia powodziowego,
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym DZ.U. z 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, DZ.U. z 2008., nr 25 poz. 150. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, Dz. U. 2001., nr 142, poz. 1592 t.j. z późn. zm.