Zastosowanie symulacyjnych gier decyzyjnych w Zarządzaniu Kryzysowym, na przykładzie gry „Epidemia”

Warsztaty WUW

W dniu 18 września 2014 roku, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, odbyły się warsztaty organizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego.

W ramach spotkania firma ITTI zaprezentowała działanie platformy PROCeed. Demonstracja polegała na rozegraniu dwóch równoległych sesji symulacyjnej gry decyzyjnej „Epidemia”. Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem PROCeed skutkowało dyskusją nad istotą i implementacją naszego innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania kryzysowego.

Warsztaty zamknięto krótką ankietą oraz podsumowaniem dotychczas osiągniętych efektów nad pracą w środowisku decyzyjnych gier symulacyjnych.