Gra symulacyjna – Epidemia

Na terenie województwa wielkopolskiego, w pobliżu Poznania oraz w samym mieście, pojawiają się pojedyncze ogniska zachowań na grypę spowodowaną zmutowanym wirusem AH1N1. Z czasem liczba chorujących zwiększa się w sposób niekontrolowany, co grozi wybuchem epidemii na skalę całego województwa. W rezultacie zaczyna brakować miejsc w szpitalach oraz odpowiednich leków. Władze wszystkich szczebli podejmują niezbędne kroki, aby zminimalizować skutki panującej choroby, m.in. zarządzając kwarantannę chorych, realizując odpowiednią politykę informacyjną czy zarządzając dostępnymi siłami i środkami.

W grze Epidemia gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, trzech zespołów miejskich oraz dwóch zespołów gminnych z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 220 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i w konsekwencji wybór odpowiedniej opcji postępowania.

screen epidemiaCechy szkolenia:

  • zróżnicowanie wariantów zakończenia i przebiegu gry zależne od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego
  • dynamiczna wizualizacja przebiegu rozgrywki
  • zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem
  • zwiększenie poziomu trudności rozgrywki poprzez wprowadzenie szeregu zdarzeń i problemów pobocznych
  • tworzenie szczegółowych raportów z przebiegu szkolenia oraz ocena uczestnika, która uwzględnia poziom zgodności jego postępowania z obowiązującymi procedurami i planami
  • ocena skuteczności rozgrywki

Podstawa działania:

wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego,

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 z późn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r., o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. 1997 nr 126 poz. 805 z późn. zm.