Simulation Game – Train crash in KobylnicaGra symulacyjna – Katastrofa kolejowa w Kobylnicy

Description:

At railroad crossing in Kobylnica near Poznan a bus collides with freight train. The participants of the collision are: bus driver, 25 passengers and engine driver. Railway and train services conduct actions regarding life protection of the wounded, securing the accident place and reparation.  The effects of the crash are: substantially damaged bus, derailment of the train and damage to its freight, chemical spill, destruction of the railway infrastructure, death of two people, many people injured, railroad blockage and train traffic disruption.

The players impersonate: Movement Dispatcher, Line Dispatcher and Dispatcher in the Railways Department.  The aim is to solve more than 20 problems by making right decisions and as a consequence, selecting  appropriate management options.

Features of the training:

 • diversity of the end game options, depending on the decisions made by the members of the Railways Department,
 • train crash visualization on digital, topographic maps,
 • resources management in order to improve rescue action and routes unblocking (eg. coordination of technical rescue services),
 • management of rail traffic after the disaster (eg. re-routing, organization of alternative communication)
 • motion dynamics modeling of numerous facilities, including  trains, ambulances, fire-brigade cars, etc
 • crisis situation visualization including  contaminated area, railway infrastructure and rescue forces,
 • game conducted in real time.

wkladki-03

Basics:

Ir-8 (R-3) Instructions on the procedural issues of serious accidents, accidents, incidents, and service difficulties on the railway lines.
Ir-15 (D-21) Instruction on technical rescue services.
Ir-16 Instruction on the procedure for the rail transportation of hazmats.
Ir-1 Instruction for conducting the railway traffic in Polish Railway Lines (PKP S.A.)


Opis aplikacji: Na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Uczestnikami zdarzenia są kierowca i 25 pasażerów autokaru oraz maszynista pociągu. Na skutek działań podjętych przez obsługę pociągu i linii kolejowej rozpoczyna się akcja mająca na celu ochronę życia  rannych, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz rozpoczęcie czynności naprawczych. Skutkami katastrofy są poważne zniszczeni autokaru, wykolejenie i uszkodzenie pociągu towarowego, wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej, zniszczenie części infrastruktury toru kolejowego, śmierć dwóch osób i wiele osób rannych, zablokowanie szlaku kolejowego oraz zakłócenie ruchu pociągów.   Uczestnicy gry odgrywają rolę Dyżurnego Ruchu, Dyspozytora Liniowego oraz Dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych. Ich zadaniem jest rozwiązanie ponad 20 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i w konsekwencji wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia:

 • zróżnicowanie wariantów zakończenia gry zależne od decyzji podjętych przez pracowników Zakładu Linii Kolejowych,
 • zobrazowanie katastrofy kolejowej na cyfrowych, topograficznych mapach terenu,
 • zarządzanie siłami i środkami w celu usprawnienia  akcji ratunkowej oraz udrożnienia szlaku  (np. koordynacja pracy pociągów ratownictwa technicznego),
 • zarządzanie ruchem kolejowym po katastrofie (np. przekierowanie połączeń kolejowych, organizacja komunikacji zastępczej),
 • odwzorowanie dynamiki ruchu licznych obiektów w tym m.in. pociągów, karetek pogotowia ratunkowego, wozów PSP),
 • wizualizacja elementów sytuacji krytycznej w tym m.in. skażonego obszaru, elementów infrastruktury kolejowej i sił ratunkowych,
 • gra prowadzona w czasie rzeczywistym.

wkladki-03 Podstawy działania:

 • Ir-8 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na  liniach kolejowych.
 • Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym.
 • Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
 • Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP S.A.