Yearly Archives: 2012

On 13th of  December 2012 the PROCeed platform was presented at the FREESIC workshop entitled “Problems of crisis communications services”.  The meeting was held at the Centre for Banking and Finance in Warsaw. The workshop participants discussed: practical issues related to the processes and cultural contextes, financial matters, legal, technical and security issues. Co-operation during crisis situations simulation was also practiced.

13 grudnia 2012 roku odbyła się prezentacja platformy PROCeed w ramach warsztatów FREESIC  –  “Problemy łączności służb antykryzysowych”. Spotkanie odbyło się w Centrum Bankowo-Finansowym na warszawskim Nowym Świecie. W toku warsztatów omówiono: zagadnienia praktyczne związane z procesami oraz kontekstem kulturowym, zagadnienia finansowe, prawne, techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Przećwiczono również współpracę w symulowanych sytuacjach kryzysowych.

On 4th of December 2012 the Conference “Crisis management in the national security system” was held at the Department of National Security, National Academy of Defence in Warsaw. The conference was attended by leading representatives of the Government Security Centre, National Fire Services, Police and other public services and schools associated with the crisis management field. ITTI Ltd. was a, so-called, „brown sponsor” of the conference. During the meeting the PROCeed platform with its applications was broadly presented and FREESIC project activities were promoted.

  4 grudnia  2012 roku  na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Obrony Narodowej odbyła się konferencja  pt. „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. W tej mającej naukowy charakter konferencji wzięli udział czołowi przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz innych służb i szkół zaangażowanych w dziedzinę zarządzania kryzysowego. ITTI było brązowym sponsorem konferencji. W trakcie trwania spotkania dostępne było stoisko prezentujące platformę PROCeed oraz jej aplikacje. Ponadto promowano działania w ramach projektu FREESIC.  

On 30th of November 2012 PROCeed project was presented to the representatives of the Crisis Management and Safety Departament of the Poznan City Hall.  The meeting was attended by  Director Hieronim Węclewski, Deputy Director Robert Pękała and Maciej Kubiak.

30 listopada 2012 roku odbyła się prezentacja PROCeed dla przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektor Hieronim Węclewski, z-ca dyrektora Robert Pękała oraz Maciej Kubiak.

The 5th edition of the Conference “Crisis Management Systems”, organized on 31st of October 2012, was devoted to modern solutions, addressed towards institutions and services responsible for maintaining security and crisis management.  The conference was organized by Multitrain enterprise. During the conference following issues were discussed: communication systems, data security, notification and early warning systems, modern equipment used by the emergency services and activities organization during crisis situations.

31 października 2012 roku odbyła się VI edycja konferencji “Systemy do zarządzania kryzysowego” poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym instytucjom i służbom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem konferencji była firma Multitrain. Podczas konferencji poruszono takie zagadnienia jak: Systemy łączności, Bezpieczeństwo danych, Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu, Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe, Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.

Demonstration of new technologies supporting knowledge bases in Commanding Support Systems in the Polish army was a culmination of Communication and Information Technology Workshop “ASTER 12” organized by the Commander of Centre for Support  Mobile Commanding Systems. Demonstration took place in Military Training Area Center for Land Forces in Żagań from 8th  to 12th of  October 2012.  Companies related to the defence industry presented their proposals in the new technologies area. For the second time ITTI Ltd. had the opportunity to present  its potential regarding field of national defence. This time, the company has showed three innovative solutions: – PROCeed simulation platform and designed for the platform training packages, including  military tactics training application – LIMA2 system supportingt acquisition, analysis and implementation of experience collected in ongoing military missions, and – telecommunication solution – an “intelligent switch”, which enables automatic selection of communication links in case of disruption in order…

Read more

XXVIIIth National Symposium on Telecommunications and Computer Networks 2012 was held from 12th  to 14th of September 2012 at the Institute of Communications in National Institute for Research. The leitmotif of the Symposium was: „Towards the New Generation Network”. Symposium was held under the auspices of the Committee of Electronics and Telecommunications of Sciences. National Symposium on Telecommunications and Computer Networks is a traditional annual meeting place for the representatives of scientific community, industry and operators working in telecommunications and ICT.  At the Symposium working issues of the various centers and companies are presented, as well as the results of national and European projects,. Atmosphere of Symposium especially encourages exchange of experience, discussion, establishing contacts and joint planning of future work.

10/19