Konferencja pt. „Systemy do zarządzania kryzysowego”

31 października 2012 roku odbyła się VI edycja konferencji „Systemy do zarządzania kryzysowego” poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym instytucjom i służbom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem konferencji była firma Multitrain.

Podczas konferencji poruszono takie zagadnienia jak: Systemy łączności, Bezpieczeństwo danych, Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu, Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe, Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.