„Flood”: new decision-making gameNowa gra decyzyjna „Powódź”

A new educational decision-making game „Flood” was created by ITTI ltd.  The game is localized in two counties of Słupca District, where the Warta river overflows. Players impersonate Mayor of the Słupca District, duty officer and analyst – the members of the District Crisis Management Team.  The aim of the players is to control the situation and minimize the losses caused by flooding.  The game was developed with participation of Crisis Management Department of Wielkopolska Regional Office.

.pwd1pwd2

Powstała nowa edukacyjną gra decyzyjna pt. „Powódź”. Miejscem akcji są dwie gminy powiatu słupeckiego,  gdzie rzeka Warta występuje z brzegów. Gracze wcielają się w rolę starosty powiatu słupeckiego, dyżurnego oraz analityka – członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem graczy jest próba opanowania sytuacji i zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Gra opracowana  jest przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
.pwd1pwd2