STAS project startsStart projektu STAS

The aim of the STAS Project (Rapid Development of  Simulation Applications System) is to develop methodology, manufacturing process and information tools enabling rapid development of simulation applications by people without advanced technical knowledge. Prepared methodology will enable experts to create knowledge bases containing situations models and scenarios relating decision-making processes.

The project will last two years, until the March 2014.

Obraz5

Celem projektu STAS (System szybkiego tworzenia aplikacji symulacyjnych) na potrzeby analizy i ćwiczeń w oparciu o platformę PROCeed jest opracowanie metodyki, procesu produkcyjnego i narzędzi informatycznych umożliwiających samodzielne, szybkie i wydajne tworzenie aplikacji symulacyjnych przez osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy informatycznej. Przygotowana metodyka umożliwi ekspertom tworzenie baz wiedzy zawierających modele konkretnych sytuacji oraz scenariuszy charakterystycznych procesów decyzyjnych.
Projekt potrwa dwa lata, a więc do marca 2014 roku.
Obraz5