Archiwum autora: admin

Panująca obecnie inflacja w końcu odcisnęła piętno i na cenniku gier PROCeed. Z początkiem września obowiązują nowe ceny licencji. Semestralna licencja na większe gry, jak „Powódź” i „Epidemia” kosztuje obecnie 6 tys. zł netto, a za semestr dostępu do mniejszych gier, jak „Wypadek kolejowy” czy „Łańcuch dostaw” zapłacić trzeba 4,5 tys. zł netto. Jest to pierwszy wzrost cen w 10-cioletniej historii sprzedaży gier decyzyjnych PROCeed. Mamy nadzieję, że podwyżka nie zniechęci naszych klientów do kontunuowania użycia gier w ramach zajęć.

Rozpoczęły się prace rozwojowe nad PROCeed Managerem. Aplikacja ta ma zapewnić naszym pracownikom sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę zarówno zakupu licencji, jak i ewentualnych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu gier oraz środowiska. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku kalendarzowym. Użycie nowego narzędzia będzie możliwe od letniego semestru 2024. Mamy nadzieję, że dzięki budowanemu systemowi obsługa sprzedaży i dostarczania usług będzie świadczona na wyższym poziomie.

W czerwcu br. przeprowadziliśmy akcję dotarcia z ofertą PROCeed – taktycznych gier decyzyjnych – do nowych, potencjalnych klientów. Działanie to objęło mailing do ponad 60 wytypowanych kandydatów – szkół wyższych o podobnym profilu z całej Polski. Ze szkołami, które wyraziły zainteresowanie naszą ofertą ,prowadzone są rozmowy handlowe. Miejmy nadzieję, że dołączą one do grona stałych klientów PROCeed.

Niedawno powstała koncepcja nowej, anglojęzycznej gry decyzyjnej PROCeed poświęconej bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Koncepcja ta funkcjonuje pod nazwą „Safe Kids”. Koncepcja została przedstawiona zagranicznym sponsorom. Jest to gra dla 4 ról równoczesnych graczy – postaci z typowego środowiska szkoły podstawowej. Zawiera ok. 40 sytuacji problemowych, z którymi gracze muszą się uporać. „Safe Kids” otrzymała pochlebne opinie, jednak wymaga ona jeszcze dokładniejszej analizy rynkowo-finansowej. Wykonanie gry uzależnione jest od przyznania środków na jej produkcję.

Spotkanie podsumowujące projekt #DAREnet (więcej o projekcie www.darenetproject.eu), który dotyczy zwiększenia odporności na katastrofalne skutki powodzi w rejonie Dunaju było idealną okazją do zaprezentowania rozwiązań dedykowanych zarządzaniu kryzysowemu, które tworzymy w ITTI. Dziękujemy German Federal Agency for Technical Relief (THW) za taką możliwość! Jednym z takich narzędzi jest #PROCeed, nasza platforma komputerowa, która pomaga przygotować się do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak powódź lub epidemia. Dzięki wykorzystaniu technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, uwzględniając wszystkie podjęte działania, a także biorąc pod uwagę wpływ zjawisk, obiektów fizycznych czy elementów środowiska. O samym #PROCeed więcej informacji na www.proceed.com.pl

W bieżącym miesiącu ukazał się artykuł autorstwa pana Sylwestra Smoleńskiego pt. „Procedury Zarządzania Kryzysowego”. Artykuł został wydany pod auspicjami Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowi. W artykule przedstawiono różne rodzaje procedur zarządzania kryzysowego oraz autorską propozycję definicji tego pojęcia. Mamy nadzieję, że powstaną procedury określające postępowanie służb w obliczu kryzysu, a ich przedstawiciele będą się skutecznie szkolić w zakresie ich wykorzystania, przy użyciu nowych gier decyzyjnych PROCeed. Wspomniany artykuł jest dostępny pod linkiem: https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=234375&language=pl

W czwartym numerze „Studiów Społecznych” z roku 2022 zamieszono artykuł pt. „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa” czwórki autorów: Stanisława Krasińskiego, Karola Zygo, Mariusz Czternastka i Barbary Sawczuk-Gołaszewskiej. Celem powyższego artykułu jest charakterystyka zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach administracyjnych wraz z opisem zadań organów odpowiedzialnych za zarządzane kryzysowe na każdym szczeblu oraz głównych dokumentów planistycznych w tym zakresie.  Treść artykułu jest dostępna pod adresem: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171666267

W trzecim numerze „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” z 2022 roku zamieszono artykuł pani Dominiki Skoczylas pt. „Zarządzanie kryzysowe w czasach epidemii a ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela”. Analiza tematu, pozwala odpowiedzieć na pytania: „czy administracja publiczna jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywateli w czasach epidemii?”, oraz „czy aktualnie obowiązujące i dotychczas wprowadzone regulacje prawne w związku z epidemią koronawirusa ograniczają w istotny sposób prawa i wolności obywateli?” Treść artykułu jest dostępna pod adresem: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_ppk_2022_03_11

W ostatnim czasie uruchomiono dodatkowy serwer monitorujący pracę serwerów PROCeed. Serwer monitorujący będzie korzystał z oprogramowania Zabbix wykrywającego niepożądane wartości zmiennych systemowych. Kontrola tych parametrów pozwoli wcześnie wykrywać problemy i zaburzenia stabilności serwerów, zanim spowodują one szkody lub przerwy w dostępie do gier PROCeed.

10/78