Skontaktujmy się!

W razie wszelkich pytań dotyczących PROCeed’a użyj poniższych danych kontaktowych.

proceed@itti.com.pl

ul. Rubież 46
61-612 Poznań

61 622 69 85

Dane rejestracyjne spółki:
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080 NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909