Let’s get in touch!

In case of any questions concerning PROCeed, please use the following contact details.

proceed@itti.com.pl

ul. Rubież 46
61-612 Poznań, Poland

61 622 69 85

Registration data of the company:
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080 NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909