Archiwum kategorii: Wydarzenia

14 września przeprowadziliśmy pierwsze „Szkolenie dla trenerów dotyczące wykorzystania symulacyjnych gier decyzyjnych PROCeed w ramach akademickich zajęć dydaktycznych”. Odbyło się ono w ramach akcji jesiennej dla nowych uczelni, które dołączyły do grona użytkowników ProCeed. Kolejne sesje szkoleniowe mają się odbywać w formie kursów online.

W czerwcu wygasają niektórym naszym partnerom licencje na używanie gier w środowisku PROCeed. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście. W ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe gry decyzyjne. Na nowy rok akademicki biblioteka gier obejmuje zatem: „Powódź” wersja 2.0 „Epidemia” wersja 1.0 „Katastrofa kolejowa” wersja 1.0 „Łańcuch dostaw” wersja 1.0 (wydanie ostateczne) „Katastrofa morska” (wersja beta) Dla stałych klientów przewidziane rabaty. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy proceed@itti.com.pl lub telefoniczny pod numer 61 6226985.  

W dniach 26-28 kwietnia br, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i MSB w Revinge (Szwecja), odbył się jeden z eksperymentów projektu DRIVER. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego z Polski i Szwecji. Specjalnie na potrzeby tego eksperymentu powstała najnowsza gra decyzyjna: Akcja ratownicza SAR na Bałtyku, w której gracze zmagają się z potrzebą ewakuacji dużej liczby poszkodowanych jak i udzieleniem im niezbędnej pomocy medycznej, a także miejsc tymczasowego kwaterunku. Sorry, the content is available only in Polish

Na Morzu Bałtyckim dochodzi do poważnego pożaru na pokładzie statku pasażerskiego Fire Sparrow, w związku z tym niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja wszystkich pasażerów i załogi. W grze gracze mają za zadanie nie tylko jak najszybsze przetransportowanie poszkodowanych na ląd, ale zapewnienie im niezbędnej opieki medycznej, a także miejsc tymczasowego kwaterunku. Gra została skonstruowana w wersji dwujęzycznej. Cechy szkolenia: • zróżnicowanie wariantów zakończenia i przebiegu gry zależne od decyzji podjętych przez członków zespołów • dynamiczna wizualizacja przebiegu rozgrywki • zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem • zwiększenie poziomu trudności rozgrywki poprzez wprowadzenie szeregu zdarzeń i problemów pobocznych • tworzenie szczegółowych raportów z przebiegu szkolenia oraz ocena uczestnika • ocena skuteczności rozgrywki Sorry, the content is available only in Polish

W dniu 18 września 2014 roku, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, odbyły się warsztaty organizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego. W ramach spotkania firma ITTI zaprezentowała działanie platformy PROCeed. Demonstracja polegała na rozegraniu dwóch równoległych sesji symulacyjnej gry decyzyjnej „Epidemia”. Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem PROCeed skutkowało dyskusją nad istotą i implementacją naszego innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Warsztaty zamknięto krótką ankietą oraz podsumowaniem dotychczas osiągniętych efektów nad pracą w środowisku decyzyjnych gier symulacyjnych.

3 kwietnia 2014 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odbyła się coroczna impreza organizowana przez Politechnikę Częstochowską zatytułowana „Dni Otwartych Drzwi”. Podczas wydarzenia zaprezentowany został system PROCeed wraz z symulacyjnymi grami decyzyjnymi Powódź oraz Epidemia. Inicjatywa została skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz sympatyków Uczelni, a jej głównym celem było zaproszenia młodzieży do przyszłego studiowania. Podczas imprezy każdy zwiedzający mógł zapoznać się z zapleczem dydaktycznym oferowanym przez Uczelnię. Partnerem akcji na Wydziale była firma iTTi, która udostępniła filmy instruktażowe oraz prezentacje do gier symulacyjnych Powódź i Epidemia na potrzeby kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Zademonstrowano także grę symulacyjną „Powódź 2.0” oraz wersję Demo gry „Czerwony Kapturek”.

Specialists from the Security and Crisis Management Department of the Silesian Voivodeship Office participated in the tests of the Flood 2.0 which took place on 15th of January 2014 in the Czestochowa University of Technology. During the tests specialists from the Security and Crisis Management Department impersonated 6 crisis management teams during hypothetical flood in the Wielkopolska Voivodeship. The tests were organized and smoothly conducted by dr Wiesław Kulma, who we are sincerely grateful to.

23 października w 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Systemy do zarządzania kryzysowego”. Firma ITTI była jednym ze sponsorów wydarzenia i prezentowała na nim materiały dotyczące systemu PROCeed oraz przykładowych scenariuszy symulacyjnych gier  decyzyjnych „Powódź 2.0” oraz „Epidemia”. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi systemów łączności, bezpieczeństwa danych i organizacji działań w sytuacjach kryzysowych.

W pierwszym numerze magazynu „Bezpieczeństwo publiczne” (nr 1 wrzesień/październik 2013)  pojawił się artykuł pod tytułem „Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji” na temat gier symulacyjnych tworzonych w systemie PROCeed. Autorzy artykułu, Tomasz Springer, Joanna Modławska, Maciej Szulejewski oraz Andrzej Adamczyk wyjaśniają sposób funkcjonowania symulacyjnych gier decyzyjnych w systemie PROCeed, a także podkreślają ich rolę w procesie szkolenia pracowników jednostek samorządów lokalnych. W tekście zaprezentowane zostały najważniejsze cechy systemu i proces przygotowywania scenariusza edukacyjnej gry symulacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  Politechnika Częstochowska z sukcesem zakończyła testy symulacyjnej gry decyzyjnej „Powódź” stworzonej w systemie PROCeed. Po całym semestrze testów i implementacji na kierunku „Zarządzanie kryzysowe” otrzymaliśmy nie tylko podziękowania oraz list referencyjny, ale również zapewnienie, że stworzona przez ITTI symulacyjna gra decyzyjna będzie stałym elementem programu nauczania. Poniżej zamieszczamy list referencyjny otrzymany od Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej, Fizyki Stosowanej prof. Zbigniewa Stradomskiego oraz Dyrektora Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa prof. Henryka Dyję.

10/35