Strona główna » Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące PROCeed prosimy kierować na adres: proceed@itti.com.pl
lub pod numer telefonu +48 698 692 464

Dane teleadresowe ITTI Sp. z o.o.:

ul. Rubież 46
61-612 Poznań

Tel. 61 622 69 85
Fax. 61 622 69 73

e-mail: sekretariat@itti.com.pl

Dane rejestracyjne spółki:
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000186080 NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909