Ukończenie projektu DAREnet

Spotkanie podsumowujące projekt #DAREnet (więcej o projekcie www.darenetproject.eu), który dotyczy zwiększenia odporności na katastrofalne skutki powodzi w rejonie Dunaju było idealną okazją do zaprezentowania rozwiązań dedykowanych zarządzaniu kryzysowemu, które tworzymy w ITTI. Dziękujemy German Federal Agency for Technical Relief (THW) za taką możliwość! Jednym z takich narzędzi jest #PROCeed, nasza platforma komputerowa, która pomaga przygotować się do podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak powódź lub epidemia. Dzięki wykorzystaniu technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, uwzględniając wszystkie podjęte działania, a także biorąc pod uwagę wpływ zjawisk, obiektów fizycznych czy elementów środowiska. O samym #PROCeed więcej informacji na www.proceed.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *