Start projektu SYMULATOR

Celem projektu SYMULATOR współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego służącego pn. System Zarządzania Sytuacjami Specjalnymi do:

  • testowania i usprawniania procedur działania służb porządkowych i ratunkowych w sytuacjach kryzysowych,
  • szkolenia kadry tych służb w zakresie procedur postępowania w tego rodzaju sytuacjach,
  • śledzenia przebiegu sytuacji w zakresie określonych parametrów oraz wspomagania podejmowania decyzji.

Projekt trwał trzy lata i zakończył się w lipcu 2011 roku.