Konferencja „Security Research”

W dniu 21 września 2011 roku odbyła się konferencja Security Research Conference, w której udział wzięła ekipa ITTI. Po raz szósty przedstawiciele świata polityki, nauki, przemysłu i użytkownicy końcowi z całej Europy mieli okazję spotkać się i dyskutować na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych mogących sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Konferencji towarzyszyła Wystawa Naukowo – Przemysłowa, Pokaz Technologiczny, Sesja Plakatowa oraz Oficjalna Kolacja w Centrum Nauki Kopernik.

O skali przedsięwzięcia świadczą liczby:

– 640 gości z kraju i zagranicy;

– 60 prelegentów;

– 23 akredytowanych dzienikarzy;

– 17 wystawców (40 osób)