Procedury zarządzania kryzysowego

W bieżącym miesiącu ukazał się artykuł autorstwa pana Sylwestra Smoleńskiego pt. „Procedury Zarządzania Kryzysowego”. Artykuł został wydany pod auspicjami Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowi. W artykule przedstawiono różne rodzaje procedur zarządzania kryzysowego oraz autorską propozycję definicji tego pojęcia. Mamy nadzieję, że powstaną procedury określające postępowanie służb w obliczu kryzysu, a ich przedstawiciele będą się skutecznie szkolić w zakresie ich wykorzystania, przy użyciu nowych gier decyzyjnych PROCeed. Wspomniany artykuł jest dostępny pod linkiem: https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=234375&language=pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *