Często zadawane pytania

Poniżej zawarliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania techniczne dotyczące PROCeed. W razie nie znalezienia odpowiedzi poniżej prosimy o kontakt bezpośredni. 

Sprawdź czy:

 • Adres w oknie przeglądarki internetowej jest poprawny: login.proceed.com.pl
 • Nie masz ustawioną polską klawiaturę w systemie operacyjnym (jeżeli nie to np. zamiast „z” wpisuje się „y”)
 • Wpisałeś sam login i samo hasło (bez dodatkowej spacji itp.)
 • Zamiast hasła nie wprowadzasz kodu rejestracyjnego dla studentów
 • Inna osoba nie jest już zalogowana na to samo konto

Upewnij się, że masz dostęp do Internetu. Sprawdź czy „Lampka” w górnym pasku okna trenera i graczy jest zielona. Jeśli jest czerwona odśwież stronę naciskając CTRL+F5. Jeśli odświeżenie strony pomaga tylko chwilowo prawdopodobnie oznacza to iż w Twojej sieci lokalnej może być zastosowana blokada portów. Usunięcie tej blokady jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PROCeed. W takiej sytuacji niezbędny jest kontakt z informatykiem/administratorem zarządzającym Twoją siecią lokalną.

Dopytać czy dana osoba nie jest zalogowana na konto trenerskie, jeśli tak ma ona w takim wypadku tylko możliwość podglądana rozgrywki, nie ma możliwości udzielania odpowiedzi na pytania. Jeśli zalogowana jest jako student – dopytać o status połączenia (patrz pyt.3).

Tak jest to możliwe, jednakże jedynie przed wystartowaniem rozgrywki. Czasy należy ustawić podczas nadawania nazwy rozgrywki itp. W odpowiedniej zakładce.

Może Pan/Pani jednocześnie uruchomić kilka rozgrywek, które toczą się jednocześnie nie tylko jedną. Może Pan/Pani utworzyć grupy 3-4 osobowe (na rolę) jednakże zaleca się w takim wypadku wydłużenie czasu na odpowiedź i pomiędzy zdarzeniami.

Na co powinni szczególnie zwracać uwagę studenci podczas rozgrywki?

Powinni oni przede wszystkim zwracać uwagę na Zdarzenia jest to swoistego rodzaju narracja w grze i na pytania są to miejsca/punkty decyzyjne. Mapa stanowi jedynie dodatek/wizualizację sytuacji.

Czy student dokonał rejestracji? Gdyż najpierw należy się zarejestrować, a potem zalogować. Wielokrotnie pojawiały się sytuacje, iż w ramach hasła podawano kod rejestracji. Czy po rejestracji student się zalogował?

Sprawdź:

 • jaka informacja się pojawia – być może dany login już istnieje, proszę spróbować utworzyć konto dla innego loginu,
 • czy na pewno poprawnie zostało wpisane hasło/powtórz hasła podczas zakładania konta studenta,
 • czy poprawnie wpisano klucz rejestracyjny; czy nie dodano spacji na końcu,
 • czy adres email studenta ma odpowiedni format?
 • czy student wpisał unikatowy login; jeśli pojawia się informacja iż dany login już istnieje należy go zmienić; login musi być unikatowy w stosunku do całego serwera, nie tylko w stosunku do danej licencji
 • czy po rejestracji student zalogował się poprawnie

Jeśli rozgrywka się zakończyła, automatycznie lub na skutek działania trenera, raport można w każdym momencie wyświetlić. Jest on dostępny dla trenera w „Historii rozgrywek”. Należy odszukać interesującą nas rozgrywkę i w kolumnie „Rozgrywka” kliknąć przycisk „Pokaż”.

Tak, ale nie ma w swoim widoku informacji, które z opcji odpowiedzi są uznane jako poprawne. Ma on tylko podany procentowy stopień zgodności swoich odpowiedzi z kluczem.

Nie, trener na swoim koncie ma możliwość tylko podglądu rozgrywki oraz sterowania jej przebiegiem. Nie może on wpłynąć na bieg rozgrywki poprzez odpowiedzi na pytania. Rozgrywka jest z góry zaimplementowana w systemie i jakiekolwiek zmiany są możliwe tylko na etapie projektowania gry.

Jeśli nowa rozgrywka została utworzona po zalogowaniu studenta należy odświeżyć stronę Ctrl+F5.

Jeśli to nie pomaga sprawdzić z której licencji korzysta trener (uwaga: uczelnie mogą posiadać kilka aktywnych licencji) i czy na pewno student używa klucz rejestracyjny przypisany do poprawnej licencji, tej samej która jest przypisana do konta trenera.