Czy wiesz jakie korzyści daje PROCeed?

Gry PROCeed „Powódź” oraz „Epidemia” ćwiczą umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, przez co wyrabiają u gracza umiejętności:

* poprawnej oceny sytuacji
* gotowości do podjęcia działania w celu rozwiązania problemu
* podejmowania skutecznych decyzji
* wykorzystywania dostępnych sił i środków w optymalny sposób
* dostrzegania granic swoich uprawnień wynaczonych pełnioną funkcję
* komunikowania się i współpracy dla osiągnięcia celu

oraz uatrakcyjniają i wzbogacają proces nauczania 🙂