Monthly Archives: October 2014

On 18th of September 2014, the group of specialists in a field of crisis management attended to a workshop organised by the Voivodship Crisis Management Centre. The event was held in Wielkopolska Voivodship Office of Emergency Call Centre in Poznań. During the meeting, a presentation and demonstration of PROCeed system took place. The participants were introduced to a decision-making simulation game „Epidemic”. As a result of performing two parallel game sessions, there was a discussion on application our system in crisis management. After a short survey, the workshop was completed by a summary which led us to conclusions on the environment of decision-making games.

W dniu 18 września 2014 roku, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, odbyły się warsztaty organizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego. W ramach spotkania firma ITTI zaprezentowała działanie platformy PROCeed. Demonstracja polegała na rozegraniu dwóch równoległych sesji symulacyjnej gry decyzyjnej „Epidemia”. Praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem PROCeed skutkowało dyskusją nad istotą i implementacją naszego innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Warsztaty zamknięto krótką ankietą oraz podsumowaniem dotychczas osiągniętych efektów nad pracą w środowisku decyzyjnych gier symulacyjnych.

2/2