Monthly Archives: October 2013

Na terenie województwa wielkopolskiego, w pobliżu Poznania oraz w samym mieście, pojawiają się pojedyncze ogniska zachowań na grypę spowodowaną zmutowanym wirusem AH1N1. Z czasem liczba chorujących zwiększa się w sposób niekontrolowany, co grozi wybuchem epidemii na skalę całego województwa. W rezultacie zaczyna brakować miejsc w szpitalach oraz odpowiednich leków. Władze wszystkich szczebli podejmują niezbędne kroki, aby zminimalizować skutki panującej choroby, m.in. zarządzając kwarantannę chorych, realizując odpowiednią politykę informacyjną czy zarządzając dostępnymi siłami i środkami. W grze Epidemia gracze wcielają się w role Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, trzech zespołów miejskich oraz dwóch zespołów gminnych z terenu województwa wielkopolskiego. Grający mają za zadanie rozwiązać ponad 220 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i w konsekwencji wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia: zróżnicowanie wariantów zakończenia i przebiegu gry zależne od decyzji podjętych przez członków zespołów zarządzania kryzysowego dynamiczna wizualizacja przebiegu rozgrywki zarządzanie dostępnymi siłami i środkami województwa, powiatów oraz gmin zgodnie z ich przeznaczeniem…

Read more

Isolated cases of flu caused by mutated virus AH1N1 occurred in the Wielkopolska voivodeship. Quickly the number of sick rose uncontrollably which threatens the outbreak of epidemic in the whole region. In the result hospitals are overcrowded and out of medicines. Local governments had to undertake necessary steps to minimize negative consequences of the disease including  quarantine of the sick, implementation of special information policy  or constant control of available resources. Players impersonate: voivodeship crisis management team, three city teams and two borough teams from Wielkopolska voivodeship. Gamers have to solve over 220 problems through making the right decision and, consequently, choosing the best option of procedure. Features of the training: different varieties of the end and game play depended on decision made by the members of crisis management teams dynamic visualization of the game play available forces and resources management difficulty level management through additional side quests and problems…

Read more

Conference entitled “Crisis management systems” took place in Warsaw on 23 of October 2013th. ITTI company was one of the patrons of the event and presented materials about PROCeed system and decision-making games scenarios “Flood 2.0”  and “Epidemic”. During the conference issues regarding communication systems, data safety and actions management in crisis situations were discussed.

23 października w 2013 roku w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Systemy do zarządzania kryzysowego”. Firma ITTI była jednym ze sponsorów wydarzenia i prezentowała na nim materiały dotyczące systemu PROCeed oraz przykładowych scenariuszy symulacyjnych gier  decyzyjnych „Powódź 2.0” oraz „Epidemia”. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły między innymi systemów łączności, bezpieczeństwa danych i organizacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Article on PROCeed system entitled  “Decision-making games – preparation system for decision-making” was published in the first issue of polish magazine „Bezpieczeństwo publiczne” (nr 1 September/October 2013). Authors of the paper Tomasz Springer, Joanna Modławska, Maciej Szulejewski and Andrzej Adamczyk explained the functioning of decision-making games in PROCeed system. They also highlighted the importance of decision-making games in the training process of the local governments  employees. Creators of the article presented the most important features of the PROCeed system and preparation of decision-making game sample scenarios.

W pierwszym numerze magazynu „Bezpieczeństwo publiczne” (nr 1 wrzesień/październik 2013)  pojawił się artykuł pod tytułem „Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji” na temat gier symulacyjnych tworzonych w systemie PROCeed. Autorzy artykułu, Tomasz Springer, Joanna Modławska, Maciej Szulejewski oraz Andrzej Adamczyk wyjaśniają sposób funkcjonowania symulacyjnych gier decyzyjnych w systemie PROCeed, a także podkreślają ich rolę w procesie szkolenia pracowników jednostek samorządów lokalnych. W tekście zaprezentowane zostały najważniejsze cechy systemu i proces przygotowywania scenariusza edukacyjnej gry symulacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

6/6