Strona główna » 2008 » August

Celem projektu SYMULATOR współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego służącego pn. System Zarządzania Sytuacjami Specjalnymi do: testowania i usprawniania procedur działania służb porządkowych i ratunkowych w sytuacjach kryzysowych, szkolenia kadry tych służb w zakresie procedur postępowania w tego rodzaju sytuacjach, śledzenia przebiegu sytuacji w zakresie określonych […]