Monthly Archives: August 2008

The aim of the SIMULATOR project, co-funded by the National Centre for Research and Development, is to deliver and prepare for implementation the information system called „ Special Situations Management System”. The System will serve to: test and improve operating procedures and emergency&technical services in crisis situations, coaching the public services personnel in procedures in emergency situations, follow up the status of certain parameters and support the decision-making process The project lasted three years and ended in July of 2011.

Celem projektu SYMULATOR współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego służącego pn. System Zarządzania Sytuacjami Specjalnymi do: testowania i usprawniania procedur działania służb porządkowych i ratunkowych w sytuacjach kryzysowych, szkolenia kadry tych służb w zakresie procedur postępowania w tego rodzaju sytuacjach, śledzenia przebiegu sytuacji w zakresie określonych parametrów oraz wspomagania podejmowania decyzji. Projekt trwał trzy lata i zakończył się w lipcu 2011 roku.

2/2