Zagraj! Polub! Zakup!

Zwieńczeniem Warsztatów Łączności i Informatyki pt.”ASTER 12″ organizowanych przez Komendanta Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia (CWMSD), był pokaz nowych technologii, które mogą posłużyć jako baza wiedzy do planowania Systemów Wsparcia Dowodzenia w Wojsku Polskim w kolejnych latach. Pokaz odbył się w rejonie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu w dniach od 8 do 12 października 2012r. […]

XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012 odbyło się w dniach 12-14 września 2012 roku w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Tematem przewodnim sympozjum było zagadnienie pt. „W kierunku Nowych Generacji Sieci”. Sympozjum odbyło się pod patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki jest od wielu lat tradycyjnym, corocznym miejscem spotkań […]

13 września 2012 roku nasz zespół wziął udział w XVII edycji seminarium z cyklu „Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo – przegląd zastosowań GIS w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie”. Była to kolejna okazja na zaprezentowanie dotychczasowych efektów naszej pracy.

Firma Gartner w opublikowanym w 2012 roku raporcie, prezentującym rozwój nowych technologii, umieściła grywalizację niemalże na samym szczycie swojego rankingu. Oznacza to, że temat zastosowania gier (także w edukacji) zbliża się do kulminacyjnego punktu swojej popularności. Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że oto mamy do czynienia z tzw. pokoleniem Y, które coraz więcej czasu poświęca grom, […]

Celem projektu STAS (System szybkiego tworzenia aplikacji symulacyjnych) na potrzeby analizy i ćwiczeń w oparciu o platformę PROCeed jest opracowanie metodyki, procesu produkcyjnego i narzędzi informatycznych umożliwiających samodzielne, szybkie i wydajne tworzenie aplikacji symulacyjnych przez osoby nie posiadające zaawansowanej wiedzy informatycznej. Przygotowana metodyka umożliwi ekspertom tworzenie baz wiedzy zawierających modele konkretnych sytuacji oraz scenariuszy charakterystycznych […]

Powstała nowa edukacyjną gra decyzyjna pt. „Powódź”. Miejscem akcji są dwie gminy powiatu słupeckiego,  gdzie rzeka Warta występuje z brzegów. Gracze wcielają się w rolę starosty powiatu słupeckiego, dyżurnego oraz analityka – członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem graczy jest próba opanowania sytuacji i zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Gra opracowana  jest przy współpracy z Wydziałem […]

Opis aplikacji: Wysoki stan Warty w jej górnym biegu wymusza zwiększenie zrzutu wody ze zbiornika w Jeziorsku.Warta występuje z brzegów, powodując powódź na terenie doliny pyzdersko-konińskiej. Skutkami powodzi są podtopienia okolicznych terenów, problemy komunikacyjne, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, pojawianie się plagi owadów i gryzoni, konieczność ewakuacji ludzi oraz zwierząt i zagrożenie ich życia. Zespoły zarządzania kryzysowego podejmują działania, […]

W dniu 21 września 2011 roku odbyła się konferencja Security Research Conference, w której udział wzięła ekipa ITTI. Po raz szósty przedstawiciele świata polityki, nauki, przemysłu i użytkownicy końcowi z całej Europy mieli okazję spotkać się i dyskutować na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych mogących sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Konferencji towarzyszyła Wystawa […]

 Z końcem lipca 2011 zakończył się projekt Symulator. Efektem trzech lat prac jest m.in. platforma PROCeed pozwalająca na budowanie modeli sytuacji i postępowania, uruchamianie ich w trybie gry szkoleniowej lub w trybie analizy.

13 czerwca 2011 roku ekipa ITTI udała się do Izraela, aby zaprezentować symulator PROCeed.