Presentation for the Institute of Logistics and Warehousing Prezentacja dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

Presentation for the Institute of Logistics and Warehousing Prezentacja dla Instytutu Logistyki i Magazynowania

The presentation of the simulation application „Train crash” for the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan took place on 25th of May 2011.25 maja 2011 roku odbyła się prezentacja „Katastrofy kolejowej” dla Instytutu Logistyki i Magazynowania.