Monthly Archives: September 2016

On 14th of September we have run the first “Training for trainers concerning using of simulation decision-based games PROCeed during academic learning courses”. It was held in the scope of autumn campaign for new higher schools, which have joined the PROCeed Users’ Society. Next training sessions will be held in the form of webinars.

14 września przeprowadziliśmy pierwsze “Szkolenie dla trenerów dotyczące wykorzystania symulacyjnych gier decyzyjnych PROCeed w ramach akademickich zajęć dydaktycznych”. Odbyło się ono w ramach akcji jesiennej dla nowych uczelni, które dołączyły do grona użytkowników ProCeed. Kolejne sesje szkoleniowe mają się odbywać w formie kursów online.

2/2