W czerwcu wygasają niektórym naszym partnerom licencje na używanie gier w środowisku PROCeed. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście. W ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe gry decyzyjne. Na nowy rok akademicki biblioteka gier obejmuje zatem: „Powódź” wersja 2.0 „Epidemia” wersja 1.0 „Katastrofa kolejowa” wersja 1.0 „Łańcuch dostaw” wersja 1.0 […]

W dniach 26-28 kwietnia br, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i MSB w Revinge (Szwecja), odbył się jeden z eksperymentów projektu DRIVER. Uczestnikami wydarzenia byli specjaliści z dziedziny zarządzania kryzysowego z Polski i Szwecji. Specjalnie na potrzeby tego eksperymentu powstała najnowsza gra decyzyjna: Akcja ratownicza SAR na Bałtyku, w której gracze zmagają się z […]

Na Morzu Bałtyckim dochodzi do poważnego pożaru na pokładzie statku pasażerskiego Fire Sparrow, w związku z tym niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja wszystkich pasażerów i załogi. W grze gracze mają za zadanie nie tylko jak najszybsze przetransportowanie poszkodowanych na ląd, ale zapewnienie im niezbędnej opieki medycznej, a także miejsc tymczasowego kwaterunku. Gra została skonstruowana w wersji dwujęzycznej. Cechy […]