Monthly Archives: May 2014


Mamy zaszczyt poinformować o cyklu warsztatów na temat wykorzystania symulacyjnych gier decyzyjnych PROCeed do nauczania zarządzania kryzysowego. Na cykl pragniemy zaprosić nauczycieli i trenerów, którzy w trakcie swoich zajęć uczą postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Read more

Get familiar with PROCeed systems basics and learn why it is worth using our innovative solution. Through the PROCeed system guide us specialists and practicioners from a crisis management field.

Read more

Zapoznaj się z założeniami systemu PROCeed i dowiedz się dlaczego warto skorzystać z naszego innowacyjnego rozwiązania. O środowisku PROCeed opowiadają specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego.

Read more

3/3