Monthly Archives: April 2014

On 3rd of April 2014 the annual event called “University Open Days” took place in the University of Technology in Czestochowa. During the event the ITTI enterprise had the opportunity to present the PROCeed system along with two decision making games Flood and Epidemic. “University Open Days” were organized in order to encourage high school students to study in the University of Technology in Czestochowa. During the event there were instruction movies, decision making games and Red Riding Hood demostration game presented.

3 kwietnia 2014 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów odbyła się coroczna impreza organizowana przez Politechnikę Częstochowską zatytułowana „Dni Otwartych Drzwi”. Podczas wydarzenia zaprezentowany został system PROCeed wraz z symulacyjnymi grami decyzyjnymi Powódź oraz Epidemia. Inicjatywa została skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz sympatyków Uczelni, a jej głównym celem było zaproszenia młodzieży do przyszłego studiowania. Podczas imprezy każdy zwiedzający mógł zapoznać się z zapleczem dydaktycznym oferowanym przez Uczelnię. Partnerem akcji na Wydziale była firma iTTi, która udostępniła filmy instruktażowe oraz prezentacje do gier symulacyjnych Powódź i Epidemia na potrzeby kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Zademonstrowano także grę symulacyjną „Powódź 2.0” oraz wersję Demo gry „Czerwony Kapturek”.

From 12th till 13th of May 2014 in the National Defence University in Warsaw 3rd edition of Polish-nationwide conference “Crisis management as a part of national security system” will take place. ITTI enterprise is an official partner of the event. The theme of the this year’s edition is “Crisis management on the voivodeship and self-government level“. During the conference ITTI enterprise will present PROCeed environment, decision – making games (including Flood 2.0 and Epidemic) and virtual lab TASK, which enables preparing multi-dimensional and multi-variant crisis management trainings. We sincerely invite you to participate in the event! http://www.zarzadzanie-kryzysowe.pl

W dniach 12 – 13 maja 2014 roku w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbędzie się III ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Zarządzenie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego“. Firma ITTI jest oficjalnym partnerem wydarzenia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie “Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa oraz w jednostkach samorządu terytorialnego”. Podczas konferencji firma ITTI zaprezentuje środowisko PROCeed, symulacyjne gry decyzyjne (m.in. Powódź 2.0 oraz Epidemia) oraz wirtualne laboratorium TASK służące do przygotowania wielowariantowych szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału! http://www.zarzadzanie-kryzysowe.pl

4/4