Monthly Archives: May 2013

On 22 of May 2013 “Communication in crisis management” conference took place in Hotel Amber in Gdańsk. During the conference ITTI, which was one of the sponsors, presented “Crisis management is a team game” topic. Any additional information on decision-making games and PROCeed environment were presented in special information point which was available through the conference. Especially interested in our products were represents of emergency services and self-governmental organizations. We are also proud to announce that it was the presentation of ITTI company, which after the conference was evaluated as the most interested one.

  22 maja 2013 roku w Hotelu Amber w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez firmę  Multitrain konferencja pod tytułem „Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym”. Firma ITTI była jednym ze sponsorów konferencji, a w trakcie jej trwania zaprezentowała temat: „Zarządzanie kryzysowe to gra zespołowa”. Podczas konferencji wystawione było również stoisko przy którym można było się dowiedzieć wszelkich informacji na temat gier decyzyjnych oraz środowiska PROCeed stworzonego przez firmę ITTI. Stoisko cieszyło się dużym powodzeniem, a szczególne zainteresowanie wykazywały władze samorządowe oraz służby ratownicze. Miłym zwieńczeniem konferencji jest fakt, że to właśnie prezentacja firmy ITTI została przez uczestników oceniona zdecydowanie najwyżej.

2/2