Strona główna » 2013 » January

21 stycznia 2013 roku przedstawiciele firmy ITTI wzięli udział w seminarium organizowanym przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Cognitum oraz Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych pt.  „Wykorzystanie modelowania komputerowego w zarządzaniu politycznym”. W trakcie czterogodzinnego spotkania poruszono następujące kwestie: Modelowanie komputerowe – między teorią a praktyką, Symulacje w obszarze oceny skutków regulacji – […]

11 stycznia 2013 r. miała miejsce prezentacja produktu PROCeed oraz edukacyjnej gry decyzyjnej pt.: „Powódź” dla Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Organizatorem spotkania ze strony Politechniki był dr Wiesław Kulma. W spotkaniu udział wzięli m.in. Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Marcin Knapiński oraz Dyrektor Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej […]

Z początkiem 2013 roku wystartował kolejny projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związany z wykorzystaniem platformy PROCeed. Ma on na celu przygotowanie narzędzia o nazwie TASK (Treningowo-Analityczny Symulator Zarządzania Kryzysowego). Narzędzie TASK będzie wykorzystywało techniki symulacyjne do przedstawienia hipotetycznej sytuacji kryzysowej, wykorzystując komputerowe modele otoczenia, zagrożeń, przedmiotu ochrony, zjawisk, zachowań i model postępowania […]