Monthly Archives: December 2012

On 13th of  December 2012 the PROCeed platform was presented at the FREESIC workshop entitled “Problems of crisis communications services”.  The meeting was held at the Centre for Banking and Finance in Warsaw. The workshop participants discussed: practical issues related to the processes and cultural contextes, financial matters, legal, technical and security issues. Co-operation during crisis situations simulation was also practiced.

13 grudnia 2012 roku odbyła się prezentacja platformy PROCeed w ramach warsztatów FREESIC  –  “Problemy łączności służb antykryzysowych”. Spotkanie odbyło się w Centrum Bankowo-Finansowym na warszawskim Nowym Świecie. W toku warsztatów omówiono: zagadnienia praktyczne związane z procesami oraz kontekstem kulturowym, zagadnienia finansowe, prawne, techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Przećwiczono również współpracę w symulowanych sytuacjach kryzysowych.

On 4th of December 2012 the Conference “Crisis management in the national security system” was held at the Department of National Security, National Academy of Defence in Warsaw. The conference was attended by leading representatives of the Government Security Centre, National Fire Services, Police and other public services and schools associated with the crisis management field. ITTI Ltd. was a, so-called, „brown sponsor” of the conference. During the meeting the PROCeed platform with its applications was broadly presented and FREESIC project activities were promoted.

  4 grudnia  2012 roku  na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, Akademii Obrony Narodowej odbyła się konferencja  pt. „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. W tej mającej naukowy charakter konferencji wzięli udział czołowi przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz innych służb i szkół zaangażowanych w dziedzinę zarządzania kryzysowego. ITTI było brązowym sponsorem konferencji. W trakcie trwania spotkania dostępne było stoisko prezentujące platformę PROCeed oraz jej aplikacje. Ponadto promowano działania w ramach projektu FREESIC.  

4/4