Blog

The presentation of the simulation application „Train crash” for the Institute of Logistics and Warehousing in Poznan took place on 25th of May 2011.25 maja 2011 roku odbyła się prezentacja „Katastrofy kolejowej” dla Instytutu Logistyki i Magazynowania.

11 maja br. odbyła się prezentacja dla przedstawicieli poznańskiej ekspozytury Polskich Linii Kolejowych S.A. nowej gry decyzyjnej pt. „Katastrofa kolejowa”.  Akcja gry rozgrywa się na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania, gdzie dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Gra została opracowana przy udziale firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach projektu powstało nowa gra decyzyjna pt. „Katastrofa kolejowa”.  Akcja gry rozgrywa się na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania, gdzie dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Gra została opracowana przy udziale firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Description: At railroad crossing in Kobylnica near Poznan a bus collides with freight train. The participants of the collision are: bus driver, 25 passengers and engine driver. Railway and train services conduct actions regarding life protection of the wounded, securing the accident place and reparation.  The effects of the crash are: substantially damaged bus, derailment of the train and damage to its freight, chemical spill, destruction of the railway infrastructure, death of two people, many people injured, railroad blockage and train traffic disruption. The players impersonate: Movement Dispatcher, Line Dispatcher and Dispatcher in the Railways Department.  The aim is to solve more than 20 problems by making right decisions and as a consequence, selecting  appropriate management options. Features of the training: diversity of the end game options, depending on the decisions made by the members of the Railways Department, train crash visualization on digital, topographic maps, resources management in order…

Czytaj dalej

Celem projektu SYMULATOR współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest stworzenie i przygotowanie do wdrożenia systemu informatycznego służącego pn. System Zarządzania Sytuacjami Specjalnymi do: testowania i usprawniania procedur działania służb porządkowych i ratunkowych w sytuacjach kryzysowych, szkolenia kadry tych służb w zakresie procedur postępowania w tego rodzaju sytuacjach, śledzenia przebiegu sytuacji w zakresie określonych parametrów oraz wspomagania podejmowania decyzji. Projekt trwał trzy lata i zakończył się w lipcu 2011 roku.

65/65