PROCeed

Komputerowa platforma do szkolenia postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Co to jest PROCeed?

PROCeed jest komputerowym systemem przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie różnego rodzaju aplikacji symulacyjnych, zarówno na potrzeby szkoleń w formie interaktywnych gier decyzyjnych, jak również może on stanowić pakiet narzędziowy do analizy wielowariantowej. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów fizycznych, czy elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowaną sytuację, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania różnych decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg oraz na postępowanie innych użytkowników.

proceed_model_koncpecyjny

Wiele możliwości rozwoju

Jak przyswajamy wiedzę ?

Słuchając

5%

Oglądając

20%

Działając

80%

O tym, jaki jest stopnień szczegółowości symulowanej sytuacji, metodach jej wizualizacji oraz o zakresie interakcji użytkownika decydują odpowiednie modele, przygotowywane indywidualnie dla każdej aplikacji symulacyjnej. Modele te mogą bazować na prostych, zdefiniowanych wcześniej zależnościach, jak również mogą zawierać skomplikowane przekształcenia matematyczno-fizyczne wiernie oddające dynamikę wybranych zjawisk (np. powodzi, pożaru). Dzięki uniwersalności i elastyczności systemu PROCeed, możliwe jest przygotowywanie i wykorzystanie dowolnie szczegółowych modeli, dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości, jak również dostosowanie metod prezentacji stanu sytuacji do konkretnych wymagań użytkownika.

Co nowego w PROCeed?

Konferencja Flood Expo

23 marca odbędzie się darmowe wydarzenie online organizowane przez Flood Expo. Prelegenci przedstawią takie tematy, jak zarządzanie powodziami naturalnymi, infrastruktura, modelowanie i monitorowanie powodzi. Flood Expo to największa w Wielkiej Brytanii wystawa i konferencja, której celem jest pomoc najbardziej postępowym specjalistom od powodzi i właścicielom nieruchomości w odkrywaniu najnowszych produktów, usług i strategii, które zmieniają sposób przewidywania, ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania. Zapraszamy do rejestracji pod adresem: https://www.thefloodexpo.co.uk/flood-summit#/

II ROCZNE FORUM PRAKTYKÓW: WYDANIE SZKOLENIOWE 24.11.2020 i 02.12.2020

II ROCZNE FORUM PRAKTYKÓW: WYDANIE SZKOLENIOWE 24.11.2020 i 02.12.2020 ONLINE Serdecznie zapraszamy na coroczne forum dla praktyków organizowane przez konsorcjum projektu DAREnet. Tegoroczne Annual Pracitioner Forum skupi się na temacie szkoleń dla praktyków zarządzania kryzysowego w zakresie powodzi. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wybrane innowacyjne podejścia stosowane w regionie Dunaju.  Kolejnym punktem wydarzenia będzie dyskusja na temat rozwiązań, wyzwań i potrzeb między ekspertami i zainteresowanymi stronami, a także panel dyskusyjny na temat pomysłów na nowe projekty. Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się zapraszamy na stronę https://www.practitionerforum.eu