Strona główna » O Proceed

Czym jest PROCeed ?

PROCeed jest komputerowym systemem przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie różnego rodzaju aplikacji symulacyjnych, zarówno na potrzeby szkoleń w formie interaktywnych gier decyzyjnych, jak również może on stanowić pakiet narzędziowy do analizy wielowariantowej. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów fizycznych, czy elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowaną sytuację, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania różnych decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg oraz na postępowanie innych użytkowników.

proceed_model_koncpecyjny

O tym, jaki jest stopnień szczegółowości symulowanej sytuacji, metodach jej wizualizacji oraz o zakresie interakcji użytkownika decydują odpowiednie modele, przygotowywane indywidualnie dla każdej aplikacji symulacyjnej. Modele te mogą bazować na prostych, zdefiniowanych wcześniej zależnościach, jak również mogą zawierać skomplikowane przekształcenia matematyczno-fizyczne wiernie oddające dynamikę wybranych zjawisk (np. powodzi, pożaru). Dzięki uniwersalności i elastyczności systemu PROCeed, możliwe jest przygotowywanie i wykorzystanie dowolnie szczegółowych modeli, dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości, jak również dostosowanie metod prezentacji stanu sytuacji do konkretnych wymagań użytkownika.

proceed_przyswajanie_wiedzy

Dlaczego symulacja ?

Szkolenia i analizy przeprowadzane w warunkach rzeczywistych to najlepsze rozwiązanie, jednak pochłaniają wiele czasu i z reguły są bardzo kosztowne w szczególności w aspekcie niebędnej powtarzalności . Skuteczne wpojenie określonych umiejętności wymaga bowiem wielokrotnych powtórzeń ćwiczeń. Dlatego działanie w symulowanych warunkach jest optymalnym sposobem szkolenia i analizy sytuacji krytycznych. W takich warunkach, szkolenia i analizy polegają na wykonywaniu określonych zadań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu odpowiednich metod oraz narzędzi, obserwowaniu skutków podjętych decyzji oraz próbie oceny podjętych działań. Dzięki powtarzalności i wysokiemu stopniowi interaktywności szkoleń i analiz przeprowadzanych przy użyciu systemu PROCeed, możliwe jest znaczne ograniczenie ich kosztów oraz bardziej efektywne doskonalenie umiejętności lub podnoszenie sprawności w podejmowaniu trudnych decyzji. Ponadto tego typu szkolenia i analizy można organizować częściej oraz rozważając szerszy wachlarz możliwych wariantów sytuacji.

Czym wyróżniają się symulacyjne gry decyzyjne PROCeed?

 Co umożliwia PROCeed ?

 • Tworzenie szkoleniowych aplikacji symulacyjnych oraz analizatorów sytuacji
  • Fabularyzacja historii (tworzenie scenariuszy sytuacji, definiowanie zdarzeń, różnych wariantów sytuacji w zależności od czynników losowych, środowiskowych, czy podjętych decyzji)
  • Definiowanie ról symulacyjnych i ich problemów decyzyjnych na podstawie dostępnych procedur, procesów biznesowych, instrukcji stanowiskowych, przepisów prawnych itp.
  • Opracowywanie modeli interakcji użytkowników aplikacji do określenie możliwego wpływu/ingerencji użytkownika w przebieg gry,
  • Modelowanie obiektów i zjawisk (określenie ich zmienności, parametrów, wpływu na inne elementy symulowanej rzeczywistości),
  • Opracowanie metod wizualizacji sytuacji (określenie symboliki, ikon, cyfrowych map podkładowych, wykresów danych, położenia geograficznego obiektów itp.)
  • Parametryzowanie gier dydaktycznych i analizatorów sytuacji (określnie wskaźników oceny efektywności, definiowanie sesji szkoleniowych i grup szkoleniowych)
 •   Prowadzenie szkoleń z działania w sytuacjach krytycznych:
  • Uruchamianie gier dydaktycznych w środowisku lokalnym jak również w środowisku rozproszonym (przez sieć Internet),
  • Rozgrywkę w trybie turowym lub w czasie rzeczywistym,
  • Raportowanie przebiegu rozgrywki za pomocą automatycznie generowanych szczegółowych raportów
  • Pracę w trybie ćwiczeniowym oraz w trybie egzaminu
  • Certyfikowanie poziomu umiejętności
  • Śledzenie przebiegu rozgrywki przez osobę nadzorującą szkolenie
 • Prowadzenie analiz
  • Definiowanie zakresu zmienność parametrów elementów symulowanej sytuacji, liczby iteracji, istotnych wskaźników itp.
  • Uruchamianie analizatorów sytuacji w trybie pojedynczej symulacji lub w trybie wsadowym,
  • Obserwowanie rozwoju sytuacji za pomocą różnych metod wizualizacji danych
  • Raportowanie wyników,
  • Przeprowadzanie badań typu „what-if” i prognoz rozwoju sytuacji,
 • Zarządzanie
  • Kontrola dostępu do danych i zarzadzanie użytkownikami systemu,
  • Zarzadzanie szkoleniami – grami dydaktycznymi – i ich wynikami
  • Zarządzanie analizami – analizatorami sytuacji – i ich wynikami
  • Przechowywanie źródłowych procedur, dokumentów, instrukcji, raportów itp.
  • Gromadzenie gotowych modeli w bibliotekach do ponownego wykorzystania w innych aplikacjach

System PROCeed jest autorskim rozwiązaniem firmy ITTI.