PROCeed

Komputerowa platforma do szkolenia postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Co to jest PROCeed?

PROCeed jest komputerowym systemem przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie różnego rodzaju aplikacji symulacyjnych, zarówno na potrzeby szkoleń w formie interaktywnych gier decyzyjnych, jak również może on stanowić pakiet narzędziowy do analizy wielowariantowej. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów fizycznych, czy elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowaną sytuację, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania różnych decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg oraz na postępowanie innych użytkowników.

proceed_model_koncpecyjny

Wiele możliwości rozwoju

Jak przyswajamy wiedzę ?

Słuchając

5%

Oglądając

20%

Działając

80%

O tym, jaki jest stopnień szczegółowości symulowanej sytuacji, metodach jej wizualizacji oraz o zakresie interakcji użytkownika decydują odpowiednie modele, przygotowywane indywidualnie dla każdej aplikacji symulacyjnej. Modele te mogą bazować na prostych, zdefiniowanych wcześniej zależnościach, jak również mogą zawierać skomplikowane przekształcenia matematyczno-fizyczne wiernie oddające dynamikę wybranych zjawisk (np. powodzi, pożaru). Dzięki uniwersalności i elastyczności systemu PROCeed, możliwe jest przygotowywanie i wykorzystanie dowolnie szczegółowych modeli, dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości, jak również dostosowanie metod prezentacji stanu sytuacji do konkretnych wymagań użytkownika.

Co nowego w PROCeed?

II ROCZNE FORUM PRAKTYKÓW: WYDANIE SZKOLENIOWE 24.11.2020 i 02.12.2020

II ROCZNE FORUM PRAKTYKÓW: WYDANIE SZKOLENIOWE 24.11.2020 i 02.12.2020 ONLINE Serdecznie zapraszamy na coroczne forum dla praktyków organizowane przez konsorcjum projektu DAREnet. Tegoroczne Annual Pracitioner Forum skupi się na temacie szkoleń dla praktyków zarządzania kryzysowego w zakresie powodzi. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wybrane innowacyjne podejścia stosowane w regionie Dunaju.  Kolejnym punktem wydarzenia będzie dyskusja na temat rozwiązań, wyzwań i potrzeb między ekspertami i zainteresowanymi stronami, a także panel dyskusyjny na temat pomysłów na nowe projekty. Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się zapraszamy na stronę https://www.practitionerforum.eu

Cykl warsztatów online w ramach projektu DAREnet

8-24 września 2020 Jako członkowie zespołu projektowego serdecznie zapraszamy do udziału w Cyklu Warsztatów DAREnet, które odbędą się w formie webinarium. Projekt DAREnet ma na celu wzmocnienie odporności na powodzie w całym regionie Dunaju, do czego niezbędna jest wiedza na temat potrzeb praktyków w zakresie innowacji. W celu zebrania tej wiedzy i umożliwienia efektywnej współpracy, DAREnet zaprasza ekspertów z różnych dziedzin i dyscyplin, organizacji i krajów do wzięcia udziału w webinarium na temat sprzętu wykorzystywanego i potrzebnego w trakcie reagowania i zarządzania powodziom. Pierwsze webinarium będzie poświęcone środkom higienicznym w kontekście powodzi i odbędzie się 8 września w godzinach 13:00-15:00. Zapraszamy na stronę internetową ze szczegółowymi informacjami i możliwością rejestracji na wydarzenie: https://www.cmine.eu/events/40434. Strona CMINE zawiera informacje o kolejnych webinarach organizowanych w ramach projektu DAREnet, które będą się koncentrować na zabezpieczaniu ewakuowanych obszarów, obsłudze mediów społecznościowych, ochronie przeciwpowodziowej, ratownictwie wodnym i obsłudze łodzi. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Zarządzanie kryzysowe, nadzór i etyka cyfrowa w erze COVID-19

COVID-19 przyspieszył wdrożenie technologii cyfrowych w celu powstrzymania pandemii. W interesie publicznym leży dopuszczenie nadzwyczajnych wyjątków w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Nie powinno to jednak odbywać się kosztem wolności osobistych i obywatelskich, które stanowią podstawę funkcjonowania demokracji. A aby stały się skuteczne, wiele z tych technologii wymaga zaufania publicznego i zaufania praktyków w sytuacjach kryzysowych. Niniejsze seminarium internetowe dotyczy sposobów wspierania ambitnych i wrażliwych innowacji z punktu widzenia etyki cyfrowej. Wydarzenie to odbędzie się 23 czerwca o godzinie 11.00 CEST.   Link do wydarzenia.