PROCeed

Komputerowa platforma do szkolenia postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Co to jest PROCeed?

PROCeed jest komputerowym systemem przygotowania do podejmowania decyzji w symulowanych sytuacjach. Umożliwia on tworzenie i uruchamianie różnego rodzaju aplikacji symulacyjnych, zarówno na potrzeby szkoleń w formie interaktywnych gier decyzyjnych, jak również może on stanowić pakiet narzędziowy do analizy wielowariantowej. Wykorzystanie technik symulacyjnych umożliwia wierne odwzorowanie rzeczywistego przebiegu wybranej sytuacji krytycznej, dzięki uwzględnieniu wszystkich niezbędnych ról, decyzji, zjawisk, obiektów fizycznych, czy elementów środowiska. Obserwując dynamicznie zmieniającą się symulowaną sytuację, użytkownik systemu ma możliwość podejmowania różnych decyzji mających wpływ na jej dalszy przebieg oraz na postępowanie innych użytkowników.

proceed_model_koncpecyjny

Wiele możliwości rozwoju

Jak przyswajamy wiedzę ?

Słuchając

5%

Oglądając

20%

Działając

80%

O tym, jaki jest stopnień szczegółowości symulowanej sytuacji, metodach jej wizualizacji oraz o zakresie interakcji użytkownika decydują odpowiednie modele, przygotowywane indywidualnie dla każdej aplikacji symulacyjnej. Modele te mogą bazować na prostych, zdefiniowanych wcześniej zależnościach, jak również mogą zawierać skomplikowane przekształcenia matematyczno-fizyczne wiernie oddające dynamikę wybranych zjawisk (np. powodzi, pożaru). Dzięki uniwersalności i elastyczności systemu PROCeed, możliwe jest przygotowywanie i wykorzystanie dowolnie szczegółowych modeli, dowolnie wybranego fragmentu rzeczywistości, jak również dostosowanie metod prezentacji stanu sytuacji do konkretnych wymagań użytkownika.

Co nowego w PROCeed?

Zarządzanie kryzysowe, nadzór i etyka cyfrowa w erze COVID-19

COVID-19 przyspieszył wdrożenie technologii cyfrowych w celu powstrzymania pandemii. W interesie publicznym leży dopuszczenie nadzwyczajnych wyjątków w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Nie powinno to jednak odbywać się kosztem wolności osobistych i obywatelskich, które stanowią podstawę funkcjonowania demokracji. A aby stały się skuteczne, wiele z tych technologii wymaga zaufania publicznego i zaufania praktyków w sytuacjach kryzysowych. Niniejsze seminarium internetowe dotyczy sposobów wspierania ambitnych i wrażliwych innowacji z punktu widzenia etyki cyfrowej. Wydarzenie to odbędzie się 23 czerwca o godzinie 11.00 CEST.   Link do wydarzenia.

Wydarzenie zorganizowane przez praktyków dla praktyków

Pięć ogólnoeuropejskich sieci specjalistów ds. bezpieczeństwa wspólnie zaprasza na seminarium internetowe na żywo, gdzie zaprezentuje najlepszych prelegentów z różnych środowisk, zapewniając doświadczenia z pierwszej ręki, zdobyte podczas rzeczywistych sytuacji kryzysowych. Udział w seminarium jest bezpłatny i otwarty dla praktyków, badaczy i innych zainteresowanych specjalistów z różnych dziedzin. Aby otrzymać osobiste zaproszenie, należy zarejestrować się za pomocą poniższego linku. Strona wydarzenia

Konferencja RADPol2020

Trzy projekty europejskie MINDb4ACT, CHAMPIONS i BRAVE finansowane w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P mają przyjemność zaprosić Państwa do rejestracji na konferencję RADPol2020 "Radykalizacja w Europie Środkowej i Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania". W związku z wybuchem epidemii COVID-19 konferencja odbędzie się w formule online, czyli w trzech webinariach, które odbędą się 18 czerwca 2020 r.; 25 czerwca 2020 r. i 2 lipca 2020 r. Agenda, formularz rejestracyjny i inne szczegóły można znaleźć na stronie internetowej konferencji: Conference: RADPol2020