Strona główna » Nowości produktowe » Gra symulacyjna – Katastrofa kolejowa w Kobylnicy

Opis aplikacji: Na przejeździe kolejowym w Kobylnicy koło Poznania dochodzi do kolizji autokaru i pociągu towarowego. Uczestnikami zdarzenia są kierowca i 25 pasażerów autokaru oraz maszynista pociągu. Na skutek działań podjętych przez obsługę pociągu i linii kolejowej rozpoczyna się akcja mająca na celu ochronę życia  rannych, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz rozpoczęcie czynności naprawczych. Skutkami katastrofy są poważne zniszczeni autokaru, wykolejenie i uszkodzenie pociągu towarowego, wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej, zniszczenie części infrastruktury toru kolejowego, śmierć dwóch osób i wiele osób rannych, zablokowanie szlaku kolejowego oraz zakłócenie ruchu pociągów.   Uczestnicy gry odgrywają rolę Dyżurnego Ruchu, Dyspozytora Liniowego oraz Dyspozytora Zakładu Linii Kolejowych. Ich zadaniem jest rozwiązanie ponad 20 problemów poprzez podjęcie trafnej decyzji i w konsekwencji wybór odpowiedniej opcji postępowania. Cechy szkolenia:

 • zróżnicowanie wariantów zakończenia gry zależne od decyzji podjętych przez pracowników Zakładu Linii Kolejowych,
 • zobrazowanie katastrofy kolejowej na cyfrowych, topograficznych mapach terenu,
 • zarządzanie siłami i środkami w celu usprawnienia  akcji ratunkowej oraz udrożnienia szlaku  (np. koordynacja pracy pociągów ratownictwa technicznego),
 • zarządzanie ruchem kolejowym po katastrofie (np. przekierowanie połączeń kolejowych, organizacja komunikacji zastępczej),
 • odwzorowanie dynamiki ruchu licznych obiektów w tym m.in. pociągów, karetek pogotowia ratunkowego, wozów PSP),
 • wizualizacja elementów sytuacji krytycznej w tym m.in. skażonego obszaru, elementów infrastruktury kolejowej i sił ratunkowych,
 • gra prowadzona w czasie rzeczywistym.

wkladki-03 Podstawy działania:

 • Ir-8 (R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na  liniach kolejowych.
 • Ir-15 (D-21) Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym.
 • Ir-16 Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
 • Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP S.A.