Strona główna » Społeczność użytkowników » Szkolenie trenerów na Politechnice Częstochowskiej

IMG_4830 12 lutego 2013 r. przedstawiciele firmy ITTI przeprowadzili szkolenie dla trenerów posługujących się w ramach swoich zajęć edukacyjną grą decyzyjną
pt. „Powódź”. Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej oraz zaproszonych gości.IMG_4826