Monthly Archives: December 2013

12 grudnia 2013 roku w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się prezentacja systemu PROCeed. W spotkaniu udział wzięło kilkunastu specjalistów z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którzy zapoznali się ze środowiskiem PROCeed  oraz dwiema grami symulacyjno – decyzyjnymi Powódź 2.0 oraz Epidemia. Ponad dwugodzinne spotkanie zakończyło się wyrażeniem chęci podjęcia współpracy, a pierwszym jej wyrazem będą styczniowe testy, które z udziałem członków Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przeprowadzone zostaną na Politechnice Częstochowskiej.

On 12th of December 2013 in The Silesia Voivodeship Office a presentation and demonstration of PROCeed system took place. The meeting was attended by a dozen of specialists from the Security and Crisis Management Department of the Voivodeship Office. All of the participants were introduced not only to the innovative PROCeed system and environment but also to the two decision – making games Flood 2.0 and Epidemic. As a result of the meeting there will be close cooperation conducted between ITTI Sp. z o.o. and The Silesia Voivodeship Office. The first step will take place in January, when in the Czestochowa University of Technology first joint tests will happen.

2/2